Fanpage.sk

Ako na BOZP?

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je vec, ktorú berie väčšina zamestnávateľov naozaj vážne. Nie len osobná zodpovednosť, ale aj zákon ukladá, aby mali zamestnanci odpovedajúce pracovné odevy a ochranné pomôcky, a sklady či výrobne boli odpovedajúco...

Vysnívaná gitara

Mám rada všetky druhy hudby. Som taká trochu extrémistka v tomto. Chvíľku počúvam rock potom zase klasiku. Milujem zvuk hudobných nástrojov. Najviac však gitaru. Už roky túžim vedieť hrať na gitare. Lenže sám najlepšie...