Fanpage.sk

Kde umiestniť okno? Pred fasádu alebo zarovno fasády?

Z hľadiska tepelno-izolačných vlastností predstavujú okná i vchodové dvere najslabší článok obvodového plášťa budovy, no z architektonického hľadiska je ich tvar, veľkosť či umiestnenie dominantou celej stavby. Okná a dvere tvoria akési spojenie medzi obyvateľmi domu a okolím, a práve...

Ako na inkontinenciu u detí

Inkontinenciou trpíme už od detstva. Pravdaže, rozlišujeme rôzne druhy a formy samovoľných únikov moču, ale jedno je nespochybniteľné: Inkontinencia je problém a aj deti môže veľmi potrápiť. Ako teda bojovať s inkontinenciou našich najmenších? Schopnosť...